20 października 2021,imieniny Ireny, Kleopatry, Jana

Komunikaty

Informacja Wójta Gminy Czernichów dotycząca Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectwa Międzybrodzie Bialskie

Po dwuletnich negocjacjach z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach przy współudziale Nadleśnictwa Andrychów i wypracowaniu wspólnego stanowiska (dotyczącego zmiany gruntów leśnych, które znajdują się pod istniejącymi drogami) obecnie projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectwa Międzybrodzie Bialskie jest na etapie uzyskania pozytywnej opinii Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dotyczącej wniosku leśnego.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii wniosek zostanie przekazany za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego do Ministra Środowiska, który wydaje decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa.

O kolejnych etapach procedury sporządzania planu miejscowego będziemy informować na bieżąco.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr telefonu 338609315.
Dodano: 11-06-2021

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw dróg

Wójt Gminy Czernichów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw dróg. Szczegóły wraz z dokumentami do pobrania na stronie BIP https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/27018207
Dodano: 11-06-2021

Zamknięcie DW 948 wstrzymane

Planowane na czwartek, 10 bm. zamknięcie ruchu na DW 948 między skrzyżowaniami z DK 52 a DW 946 zostało wstrzymane. Jak informuje firma Strabag Infrastruktura Południe, lider konsorcjum przebudowującego DW 948 „z uwagi na złożoność i stopień skomplikowania zgłoszonych zmian w organizacji ruchu” w czwartek rozpocznie się komisyjny odbiór oznakowania nowej organizacji ruchu. O nowym terminie jej wprowadzenia, wykonawca poinformuje.

info: https://zdw.katowice.pl/
Dodano: 09-06-2021

Oddaj krew

Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy Czernichów zaprasza na Akcję Krwiodawstwa, która odbędzie się 13 czerwca. W godzinach od 9.00 do 13.00 (rejestracja krwiodawców do godziny 12:30). Przy remizie OSP w Międzybrodziu Żywieckim, ul. Beskidzka 14.
Dodano: 07-06-2021

Bezpłatny transport do punktu szczepień

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, iż Urząd Gminy Czernichów zapewnia bezpłatny transport tym Mieszkańcom naszej gminy, którzy mają trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień.
Zgodnie z wytycznymi Rządowego Programu Szczepień ze specjalnego transportu mogą skorzystać:

 • osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
 • osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.


Przypominamy również, iż najbliższy punkt szczepień mieści się w ośrodku zdrowia w Międzybrodziu Bialskim. Wszyscy Mieszkańcy, którzy zostaną zarejestrowani oraz będą mieli wyznaczoną datę i godzinę szczepienia mogą skontaktować się z pracownikiem tut. Urzędu pod numerem 33 866 13 25 lub 33 860 93 17, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 celem uzyskania informacji o możliwości skorzystania z bezpłatnego środka transportu. Transport będzie się odbywał z miejsca zamieszkania do punktu szczepień, jak też zostanie zapewniony na drogę powrotną. Zgłoszenie chęci skorzystania z bezpłatnego transportu powinno odbyć się niezwłocznie po uzyskaniu informacji o dacie i godzinie przyjęcia szczepienia. W trakcie rozmowy telefonicznej proszę poinformować również o problemach z poruszaniem się tak, abyśmy mogli dostosować środek transportu do Państwa potrzeb.

Przypominamy, iż na szczepienie zarejestrować można się na kilka sposobów:

 1. poprzez ogólnopolską całodobową i bezpłatną infolinię - numer: 989,
 2. 2bezpośrednio w punkcie szczepień (numery NZOZ w Międzybrodziu Bialskim: 338661805 , 334439437, gabinet szczepień: 793 084 384),
 3. poprzez logowanie na stronę: https://pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl/auth
 4. Wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: „SzczepimySie”.
Dodano: 28-05-2021

Powiadomienie o planowanym wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej DW948 dla potrzeb realizacji zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948

W dniu 02.06.21 r. wykonawca robót, konsorcjum Strabag Infrastruktura-Południe Sp. z o. o. oraz IMB Podbeskidzie Sp. z o.o., poinformował o planowanej w dniu 10.06.2021 r., godz. 12.00 zmianie organizacji ruchu na drodze DW 948 od skrzyżowania ul. Żywieckiej z ul. Banasia i ul. Bielską w Międzybrodziu Bialskim („Krzyżówka”) do skrzyżowania ul. Żywieckiej z ul. Beskidzką (most do Międzybrodzia Żywieckiego):
„Planowane zamknięcie w/w odcinka drogi DW 948 dopuszcza warunkowo ruch pojazdów
budowy, ruch pojazdów lokalnej komunikacji zbiorowej oraz dojazd do posesji przy ulicy: Szlak, Kamieniec, Wypoczynkowa, Sportowa, Strażacka, Miodowa, Kotelnica, Wiosenna, Orionistów, Gajni i Toczków i Żywieckiej od skrz. z ul. Bielską do skrz. z ul. Beskidzką.
Trasa objazdu przebiega od skrzyżowania drogi DW 948 z ul. Bielską w m. Międzybrodzie
Bialskie, następnie ruch pojazdów zostanie przekierowany ulicami: Bielska, Górska, Żywiecka – do włączenia do drogi S1, kontynuacja objazdu drogą S1 do węzła Żywiec, następnie zjazd z drogi S1 i kontynuacja objazdu kolejno drogą DW 946 i drogą DW 948 w kierunku lokalizacji końca trasy objazdu: skrzyżowanie DW 948 z ul. Beskidzką w m. Międzybrodzie Żywieckie.”
Wykonawca informuje, że na planowanym do zamknięcia odcinku drogi - w pierwszym etapie będą realizowane roboty związane m.in. z niezbędną wycinką kolidujących drzew, roboty mostowe na obiekcie M4 nad Suchym Potokiem w m. Międzybrodzie Bialskie. Wskazany do przebudowy obiekt mostowy na Suchym Potoku zostanie zastąpiony tymczasowym mostem - w celu umożliwienia funkcjonowania ruchu pojazdów lokalnej komunikacji zbiorowej i dojazdu do posesji na zamkniętym odcinku drogi DW 948.
Lokalny, warunkowy ruch pojazdów po tymczasowym obiekcie mostowym będzie się odbywał wahadłowo, sterowany sygnalizacją świetlną.
Planowane rozpoczęcie robót na obiekcie mostowym nad Suchym Potokiem – od 15.06.2021 r.
Dodano: 07-06-2021

Powiadomienie o planowanym wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej DW948 dla potrzeb realizacji zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948

Wykonawca robót konsorcjum Strabag Infrastruktura-Południe Sp. z o. o. oraz IMB Podbeskidzie Sp. z o.o. poinformował w dniu 26.05.2021 r. o planowanej zmianie organizacji ruchu na drodze DW 948 w Międzybrodziu Żywieckim od dnia 27.05.2021 r. godz. 10.00 na odcinku około 200 mb drogi DW 948 (ul. Żywiecka) od mostu na Suchym Potoku do skrzyżowania z ul. Gajni. Wahadłowy ruch pojazdów sterowany sygnalizacją świetlną będzie się odbywał prawym pasem drogi. Lewy pas drogi (od strony Jeziora Międzybrodzkiego) zostanie wyłączony z ruchu.
Dodano: 26-05-2021

Urząd Gminy będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że dnia 4 czerwca 2021 - piątek Urząd Gminy Czernichów będzie nieczynny.
Dodano: 28-05-2021

Program nauki pływania "NIE BOJĘ SIĘ WODY, BO UMIEM PŁYWAĆ"

Od 26 maja 2021r. rusza program nauki pływania „NIE BOJĘ SIĘ WODY, BO UMIEM PŁYWAĆ”. W programie weźmie udział 48 uczniów klas od I-III szkół podstawowych Gminy Czernichów. Naukę pływania będzie prowadziło 4 wykwalifikowanych instruktorów. W realizację programu zostali zaangażowani również wolontariusze.

Życzymy uczestnikom programu samych miłych wrażeń.
Dodano: 24-05-2021

Weź pieniądze i posadź las - wkrótce ruszy nabór wniosków

Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej jakości, które nie zapewniają odpowiednich plonów, mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten cel dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu PROW 2014-2020 można się będzie starać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

Poddziałanie zalesieniowe skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. Pomoc może otrzymać rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.
Dodano: 20-05-2021

Krajowe ćwiczenia RENEGADE/SAREX-21

Informujemy, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w dniach 17-21 maja 2021 r. organizuje krajowe ćwiczenia RENEGADE/SAREX-21. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Podczas trwania ćwiczenia Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego będzie emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku powietrznego.

W czwartym dniu ćwiczeń, 20 maja br. w godz. 8:00-11:00, odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych na terenie Gminy Czernichów. W ramach treningu emitowany będzie: dźwięk modulowany trwający trzy minuty oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.
Dodano: 14-05-2021

Praca w ZUP Isepnica w Międzybrodziu Bialskim

Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej „Isepnica” w Międzybrodziu Bialskim zatrudni pracownika na stanowisko kierowca-konserwator oczyszczalni ścieków.

 • Zakres obowiązków: wywóz nieczystości płynnych samochodem ciężarowym asenizacyjnym, obsługa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, poprzez wykonywanie prac eksploatacyjnych i remontowych.
 • Wymagania: prawo jazdy kat. C+E, aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej.
 • Pracodawca zapewnia stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat, system pracy jednozmianowy, możliwość zdobycia doświadczenia, grupowe ubezpieczenie PZU, świadczenia socjalne dostępne w ramach ZFŚS.

Możliwość omówienia warunków zatrudnienia oraz wynagrodzenia na indywidualnym spotkaniu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 516-035-844, a kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej „Isepnica” 34-312 Międzybrodzie Bialskie ul. Energetyków 2 lub na sekretariat@isepnica.czernichow.com.pl.

Dodano: 05-05-2021

Zawiadomienie

Na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czernichów opublikowano zawiadomienie o wstrzymaniu biegów terminu załatwiania spraw dot. wniesienia skarg - https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/13260036
Dodano: 14-04-2021

Bądź na bieżąco! Zamów powiadomienia o wywozie swoich śmieci

Od kwietnia 2021 roku Urząd Gminy w Czernichowie uruchomił system SEGREGO, który umożliwi mieszkańcom w wygodny sposób wyszukać swój harmonogram odbioru odpadów, a nawet zamówić przypomnienia o nadchodzących terminach wywozu śmieci czy płatnościach.

Wygodne na dwa sposoby
System jest bezpłatny, mieszkańcy mają do niego dostęp na stronie www.czernichow.com.pl i w aplikacji mobilnej „BLISKO” dostępnej na Android i iOS. Dzięki aplikacji będziemy otrzymywać przypomnienia na telefon i dodatkowo wszystkie informację będą zawsze pod ręką. Korzystanie z SEGREGO w wersji mobilnej ma jeszcze jedną zaletę. Aplikacja BLISKO poza Gospodarką Odpadami w Gminie Czernichów udostępnia subskrypcję wiadomości od innych lokalnych nadawców.

Przydatne funkcjonalności
SEGREGO daje mieszkańcom wiele korzyści:

 • Udostępni aktualny harmonogram z podziałem na wszystkie kategorie opadów.
 • Pozwala zamówić powiadomienia wg wskazanego tematu np. przypomnienie o wywozie wybranej kategorii odpadów, przypomnienia o płatnościach i inne aktualności związane z gospodarką komunalną.
 • Powiadomienia i harmonogram będą odnosić się do konkretnego adresu, który wskaże użytkownik.
 • Mapa z punktami zbiórek różnych nietypowych odpadów poprowadzi nas do najbliższego miejsca, w którym oddamy odpad nienadający się do zwykłej przydomowej segregacji. Na mapie znajdziemy również kontenery na odpady wielkogabarytowe.
 • Mieszkańcy będą mogli ocenić prace firmy wywożącej, zgłosić nielegalne wysypisko lub inną nieprawidłowość związaną z czystością naszego otoczenia. Informacje zostaną przekierowane do właściwej jednostki, a użytkownik zostanie powiadomiony o statusie sprawy.

Dodano: 15-04-2021

Mieszkańcy Gminy Czernichów będą na bieżąco informowani przez urząd za pomocą nowoczesnej aplikacji BLISKO

Jakie informacje będziemy przesyłać

 • aktualne sprawy dotyczące mieszkańców
 • zagrożenia i niebezpieczeństwa
 • istotne utrudnienia i awarie z terenu gminy
 • imprezy kulturalne i sportowe
 • informacje o świadczeniach rodzinnych i dodatkach mieszkaniowych
 • ważne komunikaty od Stowarzyszeń z terenu gminy Czernichów
 • nadchodzące wydarzenia
 • sprawy rolnicze i środowiskowe, w tym bezpośrednie komunikaty od KRUS-u, ARiMR, czy WFOŚiGW
 • przypomnienia o opłatach lokalnych i podatkach
 • zagrożenia i ostrzeżenia pogodowe z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz ostrzeżenia wojewódzkie z RSO

Wójt Gminy Czernichów Barbara Kos-Harat uruchomiła nowoczesny system mobilnej komunikacji z mieszkańcami. Za pomocą sprawdzonego w setkach samorządów systemu będziemy na bieżąco informować mieszkańców o najważniejszych wydarzeniach bezpośrednio na telefon lub tablet! System dla użytkowników jest bezpłatny i restrykcyjnie przestrzega zasad wymaganych przez RODO. W systemie można zarejestrować się pobierając na smartfona lub tablet BEZPŁATNĄ aplikację BLISKO.
Dodano: 15-04-2021

Bezpośrednie połączenie ze Szpitalem w Żywcu

Z inicjatywy Wójta Gminy Czernichów i Wójta Gminy Łodygowice, Starostwo Powiatowe w Żywcu w listopadzie 2020 roku złożyło do Wojewody Śląskiego wniosek o objęcie w roku 2021 dopłatą ze środków funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 9 grudnia 2020 roku Wojewoda Śląski pozytywnie rozpatrzył wniosek obejmując dopłatą w 2021 roku w/w przewozy.

W wyniku zawartego porozumienia między Gminą Czernichów i Gminą Łodygowice a Starostwem Powiatowym w Żywcu powstała nowa powiatowa linia komunikacyjna nr 5 Międzybrodzie Bialskie Żarnówka Czernichów – Tresna – Zarzecze – Szpital Żywiec. Dzięki powstaniu nowej linii mieszkańcy gmin zostali bezpośrednio skomunikowani z nowym Szpitalem Powiatowym w Żywcu.
Dodano: 06-05-2021

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów OSP organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy. Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line. Szczegóły dostępne na stronie http://www.zosprp.pl/?q=content/konsultacje-spoleczne-dokumentu-okreslanego-jako-projekt-ustawy-o-ochotniczej-strazy-pozarne
Dodano: 12-05-2021

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2022r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu (IV)”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2017-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu..
Dodano: 30-04-2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do samospisu należy wykazać wszystkie osoby, które w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 24:00 mieszkały pod danym adresem. Wszystkie dodane i prawidłowo spisane osoby są zwolnione z obowiązku samospisu. Oznacza to, że osoby te nie muszą samodzielnie logować się do aplikacji spisowej, aby dokonać samospisu. Spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia udziału w loterii i wygranie atrakcyjnych nagród!

 • Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili
 • Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii
 • Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl.

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.

Jeżeli nie możesz spisać się we własnym zakresie zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon lub odwiedź najbliższy urząd gminy, gdzie na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca spisania się przez Internet.

Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani przez telefon, po 4 maja br. skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie dzwoniąc z numeru 22 828 88 88, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą nie możesz odmówić mu przekazania danych. Możesz potwierdzić tożsamość rachmistrza spisowego, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99.
Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Wejdź na spis.gov.pl
i bądź na bieżąco!
Dodano: 29-04-2021

Kompleksowy remont drogi DW948 faktem

23 kwietnia miałam przyjemność uczestniczyć w podpisaniu umowy pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach a konsorcjum firm STRABAG Infrastruktura Południe i IMB-Podbeskidzie. Zgodnie z założeniami przebudowa ma potrwać do października 2024 roku. Realizacja zadania będzie podzielona na dwa etapy. Pierwszy na terenie Żywca, drugi na terenie gminy Czernichów i Porąbka.

W imieniu własnym oraz mieszkańców serdecznie dziękuję Marszałkowi Województwa Śląskiego Jakubowi Chełstowskiemu, Zarządowi Województwa Śląskiego, Radnemu Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisławowi Baczyńskiemu oraz Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego Ewie Żak za osobisty wielki wkład i zaangażowanie w ten wielki projekt. 215 mln zł to ogromne środki finansowe pochodzące z budżetu województwa, dzięki którym ta oczekiwana od wielu lat inwestycja staje się faktem. Dziękuję również Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach z Dyrektorem Zbigniewem Taborem na czele za przygotowanie projektu i opracowanie dokumentacji.
Życzę wykonawcom inwestycji sprawnej i szybkiej realizacji, która jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa i rozwoju tej części Żywiecczyzny.
Następny etap to opracowanie harmonogramu prac. O szczegółach planowanych zadań będziemy informować mieszkańców na bieżąco.


Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat

Dodano: 26-04-2021

DOŁĄCZ DO ARMII MAŁEGO WIKTORKA JUŻ DZISIAJ!

Wójt Gminy Czernichów zachęca do włączenia się do pomocy mieszkańcowi Gminy Węgierska Górka 3 – letniemu Wiktorowi Szczechowiakowi w walce z ciężką chorobą rdzeniowego zaniku mięśni – SMA. W Gminie Węgierska Górka powstała grupa wspierająca Wiktorka w jego w walce o powrót do zdrowia, która obecnie liczy już około 7 tysięcy członków. Akcja ta rozrasta się w błyskawicznym tempie, obecnie obejmuje teren powiatu żywieckiego, cały szereg osób i instytucji z terenu województwa śląskiego. Niemniej jednak koszt leczenia Wiktorka to kwota 9 mln złotych, dlatego też skala problemu jest ogromna i tylko zaangażowanie ludzi dobrej woli z całego kraju może przyczynić się do pozyskania potrzebnej sumy pieniędzy.
Dodano: 26-04-2021

XXVIII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 30 kwietnia 2021r. o godz.16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/26558547?version=1.0
Dodano: 23-04-2021

Kolejna pozytywna opinia RIO o budżecie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernichów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok (https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/26542136?version=1.0)

Co to oznacza dla Gminy i jego mieszkańców?

1. Systematycznie ulega poprawie sytuacja finansowa gminy

 • widmo układu naprawczego, którym miała zostać objęta Gmina wskutek tragicznej sytuacji finansowej zostało zażegnane,
 • konstrukcja budżetu oraz jego realizacja spowodowała, że sytuacja finansowa gminy jest stabilna i bezpieczna.

2. Nastąpiło zmniejszenie zadłużenia

 • w roku 2018 zadłużenie wynosiło 11 783 289,78 zł, co stanowiło 42,8% wykonanych dochodów,
 • w roku 2020 zadłużenie wynosiło 7 982 240,00 zł, co stanowiło 23,8 % wykonanych dochodów,
 • spłaty kredytów i pożyczek oraz regulowanie innych płatności odbywa się w terminie
 • w latach 2018 -2020 nie zaciągano nowych zobowiązań .

3. Po dwóch latach wyrzeczeń Gmina biorąc pod uwagę obecne możliwości finansowe oraz sytuację gospodarczą w kraju może rozpocząć przygotowania do pozyskiwania środków z programów rządowych oraz nowej perspektywy unijnej 2021 – 2027.

Wójt Gminy serdecznie dziękuje Mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość. Dziękuję również Radzie Gminy za współpracę przy oddłużaniu gminy i pomoc w realizacji dotychczasowych przedsięwzięć. Stabilność finansowa pozwala patrzeć z nadzieją i optymizmem w przyszłość Naszej Gminy.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.
Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat


Dodano: 21-04-2021

Spis powszechny rozpoczęty

Rozpoczyna się spis powszechny! Najważniejsze badanie realizowane przez statystykę publiczną, dotyczące wszystkich mieszkańców Polski. Wejdź na https://spis.gov.pl/ i spisz się przez Internet, bo #liczysiękażdy!
Dodano: 01-04-2021

AKCJA ZIMA 2020/2021

DROGI GMINNE
Urząd Gminy Czernichów informuje, że w sezonie zimowym 2020/2021 akcja zimowego utrzymania dróg gminnych prowadzona jest od dnia 30.10.2020 do 30.04.2021r. Telefony kontaktowe do Urzędu Gminy Czernichów w sprawie odśnieżania dróg gminnych:

 • tel. 33 860 93 34, 33 866 13 25 (w godz. 7.30 – 15.30)
 • tel. 795 548 392 (w godz. 15.30 – 7.30)

DROGI POWIATOWE
Jednocześnie przypominamy, że za drogi i chodniki powiatowe na terenie gminy Czernichów czyli:

 1. ulice Bielska oraz Żarnówki w Międzybrodziu Bialskim
 2. ulica Beskidzka w Międzybrodziu Żywieckim
 3. ulica Roztoki w Czernichowie
 4. ulica Nad Jeziorem w Tresnej

odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu który w ramach prowadzonej Akcji Zima przyjmuje zgłoszenia pod numerami telefonów:

 • 33 862-05-72 tel. (w godz. 6.45 – 14.45)
 • 33 862-05-73 tel/fax
 • 664 433 352 (w godz. 14.45 – 6.45)

DROGA WOJEWÓDZKA
Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej numer 948 przebiegającej przez Tresną, Czernichów, Międzybrodzie Bialskie oraz chodnik, odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach który przyjmuje zgłoszenia pod numerami:

 • Koordynator tel. 797 603 383
 • Wykonawca tel. 500 106 270

CHODNIKI DLA PIESZYCH
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) za odśnieżanie i odladzanie chodników odpowiada właściciel nieruchomości wzdłuż której chodnik jest położony. Jednocześnie informujemy, że chodniki będzie odśnieżać spółka komunalna Eco Team Service Sp. z o.o., ale w pierwszej kolejności te położone wzdłuż obiektów gminnych, zwłaszcza szkół.

info: Paweł Płonka
Dodano: 22-12-2020

Wójt Gminy Czernichów ostrzega przed oszustami podającymi się za pracowników Urzędu Gminy!

Na terenie Gminy Czernichów pojawiły się dwie kobiety , które powołują się na zorganizowane w Urzędzie Gminy Czernichów spotkanie w sprawie dotacji na pompy ciepła, piece i panele fotowoltaiczne, na które ,,nikt nie przyszedł” i z tego powodu odwiedzają mieszkańców i uzupełniają ankiety. Wójt Gminy Czernichów informuje, że ww. sytuacja nie miała miejsca i pracownicy Urzędu Gminy nie odwiedzą mieszkańców, nie zbierają podpisów i nie proszą o wypełnienie ankiet! Sprawa została zgłoszona do Powiatowej Komendy Policji w Żywcu. Można również zadzwonić na numer 112 i zgłosić zdarzenie.

W załączeniu przykładowe plakaty rozdawane przez oszustów wśród mieszkańców naszej gminy.
Dodano: 21-04-2021

Komunikat - bezpłatny transport do punktu szczepień

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, iż Urząd Gminy Czernichów zapewnia bezpłatny transport tym Mieszkańcom naszej gminy, którzy mają trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień. Rządowy Program Szczepień przewiduje zapewnienie transportu gminnego osobom:

 • niepełnosprawnym tj. posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
 • mającym obiektywnie i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Przypominamy również, iż najbliższy punkt szczepień mieści się w Międzybrodziu Bialskim. Wszyscy Mieszkańcy, którzy zostaną zarejestrowani oraz będą mieli wyznaczoną datę i godzinę szczepienia mogą skontaktować się z pracownikiem tut. Urzędu pod numerem 33 866 13 25 lub 33 860 93 17, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 celem uzyskania informacji o możliwości skorzystania z bezpłatnego środka transportu. Transport będzie się odbywał z miejsca zamieszkania do punktu szczepień, jak też zostanie zapewniony na drogę powrotną. Zgłoszenie chęci skorzystania z bezpłatnego transportu powinno odbyć się niezwłocznie po uzyskaniu informacji o dacie i godzinie przyjęcia szczepienia. W trakcie rozmowy telefonicznej proszę poinformować również o problemach z poruszaniem się tak, abyśmy mogli dostosować środek transportu do Państwa potrzeb.
Dodano: 16-04-2021

Informacja NZOZ TESA dla mieszkańców Gminy Czernichów dotycząca zapisów na szczepienia - PRZYŚPIESZENIE SZCZEPIEŃ.


 • Szczepienia są najskuteczniejszym środkiem ochrony przed zachorowaniem na covid-19
 • Szczepienie jest moralnym obowiązkiem troski o zdrowie i wyrazem szacunku wobec twojej rodziny, bliskich, oraz osób z którymi się spotykasz. Zapobiega przenoszeniu się wirusów.
 • Szczepienia dają szansę na rychłe stłumienie epidemii, zniesienie rygorów sanitarnych i powrót do normalności.

Spodziewany jest wkrótce wzrost dostaw szczepionek. Skorzystaj z tej szansy. Zgłoś się! Zapisy chętnych we wszystkich kategoriach wiekowych powyżej 16 roku życia przyjmujemy telefonicznie w naszych ośrodkach zdrowia. Należy podać PESEL i telefon komórkowy do kontaktów przez sms.

Międzybrodzie Bialskie: 338661805, 334439437
Międzybrodzie Żywieckie: 338661284
Czernichów: 338661331

Tomasz Kawa NZOZ TESA

Dodano: 07-04-2021

Informacja dot. dyżurów wakacyjnych przedszkoli

Wójt Gminy Czernichów informuje, że:

 • w miesiącu lipcu 2021 r. dyżur wakacyjny pełni: Publiczne Przedszkole im. Ks. Jana Hojdysa w Międzybrodziu Żywieckim oraz Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Międzybrodziu Bialskim.
 • w miesiącu sierpniu 2021 r. dyżur wakacyjny pełnią: Publiczne Przedszkole w Międzybrodziu Bialskim oraz Publiczne Przedszkole w Czernichowie wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernichowie,

Na dyżur wakacyjny mogą zostać przyjęte dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Czernichów, a których oboje rodziców pracuje w czasie trwania dyżuru. W celu przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć kartę zgłoszenia w tym przedszkolu, w którym rodzic chce, żeby jego dziecko uczęszczało na dyżur w następujących terminach:

 • od dnia 24 maja do 31 maja 2021r., jeżeli dziecko uczęszczało do przedszkola, gdzie prowadzony jest dyżur wakacyjny,
 • od dnia 01 czerwca do 8 czerwca 2021r., jeżeli dziecko uczęszczało do innego przedszkola.

Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty przedszkoli:
Publiczne Przedszkole w Międzybrodziu Bialskim – tel. /33/ 866 18 37
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czernichowie – tel. /33/ 866 12 12
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki w Międzybrodziu Bialskim – tel. /33/ 866 18 44
Publiczne Przedszkole im. Ks. Jana Hojdysa w Międzybrodziu Żywieckim – tel. /33/ 866 11 16
Dodano: 09-03-2021

Zmiany kursów autobusów komunikacji miejskiej w Żywcu sp. z o.o.

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zaleceniami Ministra Zdrowia dotyczącymi pozostania w domach w okresie Świąt Wielkanocnych Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu Sp. z o.o. informuje, że dniach 04.04.2021r. (Niedziela Wielkanocna) i 05.04.2021r. (Poniedziałek Wielkanocny) autobusy komunikacji miejskiej w Żywcu sp. z o.o nie będą kursowały. W dniu 03.04.2021r. (sobota) autobusy komunikacji miejskiej będą kursować jak w soboty. Szczegóły - kliknij dowiedz się więcej.
Dodano: 01-04-2021
Dodano: 29-03-2021

Zmiana godzin urzędowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.04.2021r. (Wielki Piątek) Urząd Gminy Czernichów będzie nieczynny. W razie zgłoszenia zgonu prosimy o kontakt pod nr tel. 600813162. Za utrudnienia przepraszamy.
Dodano: 29-03-2021

Moja Woda - dotacje na instalacje na deszczówkę

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił od dnia 22 marca 2021 roku II nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020-2024 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych.
Dodano: 29-03-2021

APEL SAMORZĄDOWCÓW POWIATU ŻYWIECKIEGO

Szanowni Państwo, w okresie od 1 stycznia do 23 marca 2021 roku na terenie całego powiatu żywieckiego liczba zakażeń w wyniku COVID-19 wynosi 4944, mamy także 74 przypadków śmiertelnych. Nowe odmiany wirusa są obecnie wysokim zagrożeniem dla zdrowia i życia – to również zagrożenie dla naszych pracowników, którzy mimo ponoszonego ryzyka wykonują swoje obowiązki administracyjne, społeczne i kryzysowe.

Z uwagi na ogromny wzrost zachorowań nasi urzędnicy pracują w okrojonych składach, niektóre wydziały czy zespoły zmuszone są do czasowego zawieszenia działalności. Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie, może dojść do całkowitego zamknięcia urzędów.

Z uwagi na bardzo trudną i dynamiczną sytuację związaną z zachorowaniami na COVID-19 zwracamy się z apelem do Mieszkańców Powiatu Żywieckiego o odłożenie na okres minimum dwóch tygodni załatwiania spraw administracyjnych w naszych urzędach.

Sugerujemy, aby Klienci przede wszystkim kontaktowali się z pracownikami urzędów drogą telefoniczną, elektroniczną lub przesyłali dokumenty pocztą bądź z wykorzystaniem platformy e-PUAP oraz SEKAP.

Prosimy również pomoc w walce z koronawirusem poprzez zachowanie odpowiedzialnej postawy i przestrzeganie przepisów sanitarnych oraz zwracanie uwagi na niebezpieczeństwo osobom ze swojego otoczenia, które tych zasad nie przestrzegają.

Liczymy na Państwa wsparcie!

Z poważaniem,
Starosta Żywiecki / Burmistrz Miasta Żywca / Wójtowie Gmin
Dodano: 24-03-2021

Apel Wójta Gminy Czernichów w sprawie przestrzegania przepisów sanitarnych

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Czernichów, z uwagi na dramatyczną sytuację związaną z zachorowaniami na COVID-19 zwracam się z apelem o solidarne i odpowiedzialne przestrzeganie zasad sanitarnych. W trosce o Wasze i nasze zdrowie apelujemy, aby sprawy załatwiać telefonicznie. Prosimy również korzystać w komunikacji z Urzędem Gminy z formy elektronicznej, tj. wysyłania pism pocztą e-PUAP lub drogą e-mailową na adres: gmina@czernichow.com.pl. W przypadku jednak konieczności złożenia dokumentów osobiście prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia wizyty. Korespondencje należy wrzucać do skrzynki umieszczonej przed wejściem do Urzędu Gminy.

Bądźmy rozsądni i odpowiedzialni, podejmujmy rozważne przemyślane decyzje. Dbajmy o nasze zdrowie i życie!
Dodano: 19-03-2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia spisz się przez internet.
Dodano: 16-03-2021

31 marca 2021 r. upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR

Przypominamy rolnikom, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu komputerowego, a jeszcze tego nie zrobili, że mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fakturę potwierdzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. To są niezbędne warunki, aby rozliczyć otrzymane wsparcie.

Pomoc na zakup sprzętu komputerowego dla dziecka z rodziny rolniczej ARiMR uruchomiła w grudniu 2020 r. Wsparcie w wysokości do 1500 zł można było otrzymać na zakupu komputera stacjonarnego lub laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. O taką pomoc ubiegało się 39 tysięcy rolników. Kwota dofinansowania, o które występowali wyniosła około 58,5 mln zł. Najwięcej wniosków złożono w województwach: mazowieckim (6,25 tys. wniosków), lubelskim (5,16 tys. wniosków), małopolskim (4,68 tys. wniosków) i wielkopolskim (3,79 tys. wniosków). Biura powiatowe ARiMR wydały blisko 35 tys. decyzji o przyznaniu pomocy na kwotę 52,39 mln zł. Agencja zakończyła rozpatrywanie złożonych wniosków, przyznana pomoc została przekazana na rachunki bankowe beneficjentów.

Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html
Dodano: 22-03-2021

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w roku 2021 z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu dostępne są na BIP https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/26009352
Dodano: 22-03-2021

Informacja o opublikowaniu pytań do NSP 2021

Na stronie internetowej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zostały opublikowane pytania z formularza spisowego do NSP 2021 https://spis.gov.pl/o-co-zapytamy-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan/. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią i zagadnieniami, jakie zostaną poruszone w NSP 2021.
Dodano: 22-03-2021

31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.
Dodano: 18-03-2021

Rada Gminy Czernichów uchwaliła wyodrębnienie w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego

Na sesji Rady Gminy w dniu 12 marca Rada Gminy Czernichów uchwaliła wyodrębnienie w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego.

Gratuluję odważnej decyzji, która jest dużym wyzwaniem zarówno dla systematycznie równoważonego budżetu Gminy Czernichów, jak i dla Sołtysów, Rad Sołeckich oraz Mieszkańców. Jest to nowość w historii Gminy Czernichów - Fundusz Sołecki w Polsce funkcjonuje od 2009 roku. Życzę Sołtysom, Radom Sołeckim i Mieszkańcom realizacji samych dobrych zadań oraz determinacji w dążeniu do poprawy warunków życia mieszkańców.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów

Dodano: 12-03-2021

Spółdzielnia Socjalna Człowiek na górze wspiera i pomaga naszym mieszkańcom

Spółdzielnia Socjalna „Człowiek na górze” w Międzybrodziu Bialskim powstała z inicjatywy Gminy Czernichów i udziałem Gminy Łodygowice z myślą o wsparciu osób wykluczonych z rynku pracy oraz wsparciu osób starszych i niepełnosprawnych potrzebujących pomocy w codziennych obowiązkach. Spółdzielnia socjalna prowadzi działalność non profit nie generując zysku z działalności wykonując zadania w możliwie jak najniższych kosztach. Dla mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych Gminy Czernichów i Łodygowice świadczymy usługi profesjonalnie i w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Świadczymy również usługi podwykonawcze. Wykonujemy prace ogrodnicze w tym: porządkowanie ogrodów między innymi wycinanie drzew i krzewów, koszenie traw, naprawy wyposażenia ogrodu, wykonanie chodników ogrodowych, naprawa , konserwacja i montaż ogrodzenia oraz bram wjazdowych, układanie folii ogrodniczych wraz z sadzeniem roślin, wywóz i utylizacja odpadów zielonych. Zlecenia remontowo-budowlane: prace wykończeniowe biur i mieszkań, drobne prace budowlane i montażowe, układanie podjazdów i chodników, drobne prace naprawcze w gospodarstwie domowym. Prace porządkowe: sprzątanie terenu po pracach remontowo -budowlanych, sprzątanie pomieszczeń gospodarczych w tym piwnic i strychów, udrażnianie odpływów i przepustów odwodnień gruntowych. Zadania opiekuńcze: pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w codziennych zadaniach domowych, wspomaganie rodzin osób wymagających stałej opieki. Poszukujemy również do współpracy osoby niepracujące, które potrafią wykonywać prace z zakresu naszych zadań lub mają jakieś szczególne umiejętności, wyposażenie, aby rozwinąć z nami zakres oferowanych usług.

Zaufało nam już wielu mieszkańców jeżeli potrzebujesz pomocy, wystarczy zadzwonić pod nr tel. 791991307 lub napisać czlowieknagorze@gmail.com, aby do nich dołączyć.
Dodano: 01-03-2021

Komunikat Wójta Gminy

Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy!

W obliczu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SARS-COV-2, w trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, zwracam się do Państwa z prośbą o przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Niestety zagrożenie rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 jest realne i odnotowujemy liczne zachorowania również wśród naszych mieszkańców.

W związku z powyższym informuję, że Urząd Gminy w Czernichowie będzie działał pod dodatkowymi rygorami sanitarnymi. W trosce o Wasze zdrowie apelujemy, aby sprawy załatwiać telefonicznie. Prosimy również korzystać w komunikacji z Urzędem Gminy z formy elektronicznej, tj. wysyłania pism pocztą e-PUAP lub drogą e-mailową na adres: gmina@czernichow.com.pl. W przypadku jednak konieczności złożenia dokumentów osobiście prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia wizyty. Korespondencje należy wrzucać do skrzynki umieszczonej przed wejściem do Urzędu Gminy.

Bądźmy rozsądni i odpowiedzialni, podejmujmy rozważne przemyślane decyzje. Dbajmy o nasze zdrowie i życie!
Dodano: 01-03-2021

Awaria łącza telekomunikacyjnego w urzędzie

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Czernichów wystąpiła awaria przyłącza telekomunikacyjnego, nie działają telefony. W związku z powyższym kontakt z urzędem gminy jest utrudniony.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
Dodano: 12-03-2021

XXVII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 12 marca 2021 r. o godz.16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/26142283?version=1.0
Dodano: 05-03-2021

Konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na stronie BIP Urzędu Gminy Czernichów udostępniono ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w roku 2021 roku z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu. Pliki do pobrania https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/26009352
Dodano: 17-02-2021

Komunikat - bezpłatny transport do punktu szczepień

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, iż Urząd Gminy Czernichów zapewnia bezpłatny transport tym Mieszkańcom naszej gminy, którzy mają trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień. Rządowy Program Szczepień przewiduje zapewnienie transportu gminnego osobom:
- niepełnosprawnym tj. posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
- mającym obiektywnie i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Przypominamy również, iż najbliższy punkt szczepień mieści się w Międzybrodziu Bialskim. Wszyscy Mieszkańcy, którzy zostaną zarejestrowani oraz będą mieli wyznaczoną datę i godzinę szczepienia mogą skontaktować się z pracownikiem tut. Urzędu pod numerem 33 866 13 25 lub 33 860 93 17, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 celem uzyskania informacji o możliwości skorzystania z bezpłatnego środka transportu. Transport będzie się odbywał z miejsca zamieszkania do punktu szczepień, jak też zostanie zapewniony na drogę powrotną. Zgłoszenie chęci skorzystania z bezpłatnego transportu powinno odbyć się niezwłocznie po uzyskaniu informacji o dacie i godzinie przyjęcia szczepienia. W trakcie rozmowy telefonicznej proszę poinformować również o problemach z poruszaniem się tak, abyśmy mogli dostosować środek transportu do Państwa potrzeb. Chęć skorzystania z transportu gminnego można także zgłosić w punkcie szczepień w Międzybrodziu Bialskim podczas zapisu na szczepienie – lista osób zadeklarowanych do przewozu zostanie przekazana do tut. urzędu.
Dodano: 05-03-2021

Komunikat KRUS - Zasiłek opiekuńczy przedłużony!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 14 marca 2021 r. wydłużony został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom – z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
- dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
- dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku, gdy placówki są zamknięte ze względu na COVID-19, oraz w sytuacji, gdy placówka, która wznowiła naukę/opiekę stacjonarną, zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie, mimo że jest otwarta, zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy, oddziału, a więc w przypadku, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki ww. dzieciom i osobom niepełnosprawnym..
Dodano: 04-03-2021

Zbieramy nakrętki i pomagamy Olusiowi

OLUŚ prześliczny 3-letni chłopczyk z Międzybrodzia Żywieckiego potrzebuje naszego wsparcia. Każda złotówka to szansa dla Olka na lepsze jutro. DIAGNOZY NIE MA. Przed Olkiem jeszcze bardzo długa i kręta droga do sprawności. Chłopiec wciąż nie chodzi, nie potrafi jeść samodzielnie i nie mówi. Pomóżmy Olusiowi.
Dodano: 04-03-2021

Znamy oferty na przebudowę DW948 z Żywca do Porąbki

W czwartek, 25 lutego punktualnie o godzinie 12.00 odbyło się otwarcie ofert na przebudowę DW948 między Żywcem a Kobiernicami. Zamawiający, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zamierza przeznaczyć na ten cel blisko 270 milionów złotych.

Zadanie będzie podzielone na dwie części. Pierwsza obejmuje odcinek od Żywca do skrętu na DW946 (w stronę Suchej Beskidzkiej). Druga część od tego skrzyżowania do ronda w Kobiernicach. Do pierwszej zgłosiło się pięciu potencjalnych wykonawców, do drugiej zaś czterech. W obu częściach przetargu najniższą cenę zaoferowało konsorcjum STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. i P.I. „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o. Wszyscy oferenci zadeklarował 96 miesięczny okres gwarancji.

Po wyborze oferty, a następnie podpisaniu umowy, wykonawca będzie mógł przystąpić do rozpoczęcia prac. Te ostatecznie muszą zakończyć się przed 31 października 2024r.

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można znaleźć tutaj.

źródło: https://bielskiedrogi.pl
Dodano: 26-02-2021